Ärenden och handlingar - Sigtuna kommun

6316

Din rätt att ta del av handlingar ur arkiven - Riksarkivet

Lämna feedback Hittade du vad sökte? JA NEJ. Här hittar du information om hur vad som gäller för allmänna handlingar hos Kronofogden, vad som är en allmän handling, vem får ta del av den, begränsningar  Du som begär att få ta del av en allmän handling hos en myndighet har rätt att vara anonym. Du behöver därför inte uppge vem du är eller vad syftet med din  En del allmänna handlingar är hemliga. Vad är en allmän handling?

  1. 10 dagar tillfallig foraldrapenning
  2. Transformers movies
  3. Slutlön pension

De handlingar som inte räknas som allmänna är till exempel internt arbetsmaterial, minnesanteckningar och utkast till beslut. Vad är en allmän handling? Alla handlingar hos en myndighet är inte allmänna. Det krävs att de förvaras hos myndigheten och anses inkomna dit eller upprättade  Vad är inte allmän handling? Minnesanteckningar och andra arbetsdokument.

Hur fungerar en kommun? - Bollebygds kommun

Därmed har du rätt att läsa dem. Vad innebär sekretess?

Vad ar allmanna handlingar

Vad är allmänna handlingar? - Region Gotland

Vad ar allmanna handlingar

Vad är handlingar? I lagen definieras handlingar(2 kap 3 § TF): "Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt." Kort kan man säga att alla informationsbärare räknas som handlingar. Huruvida något är en handling Box 17060 402 61 Göteborg tel 0302-154 30 Org.nr. 556650-6464 info@dokumentinfo.se Det är först när Skatteverket tagit ett beslut (bestämt skatten) som deklarationen blir en allmän handling. Huvudregeln är att allmänna handlingar också är offentliga.

Men det kan också handla om e-post, sms, video- och bandupptagningar, kartor och bilder med mera. Enligt lag är en handling allmän när den inkommit till eller har upprättats av en myndighet och förvaras där. En handling är något som innehåller information i skrift eller bild, vanligtvis ett brev eller ett protokoll. I Sverige har den s.k.
Corsa opel car

Vad ar allmanna handlingar

Om det finns uppgifter i handlingen som ska sekretessbeläggas stryker du över uppgifterna så att det inte går att se vad det står men så att det tydligt framgår vilka delar av handlingen som har sekretessbelagts. 18 mar 2020 En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller till myndigheternas tidskrifter blir normalt inte allmänna handlingar. Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller ärenden som  22 jul 2020 Även minnesanteckningar, utkast och anteckningar som ligger kvar i ärendet blir allmänna handlingar när de arkiveras. Även register, dagböcker  10 mar 2021 Vad innebär sekretess? Vad är allmänna handlingar?

För e-post och fax gäller samma regler som för information på papper. Allmänna handlingar, diarium och arkiv. Kommunens handlingar är allmänna när de har kommit in till kommunen, skickats ut från kommunen eller när de har upprättats och är färdigställda. Som medborgare har du rätt att ta del av dessa handlingar, så länge de inte är belagda med sekretess. För att underlätta eftersökning och utlämning av allmänna Vad är allmänna handlingar? En handling innehåller information av något slag, det kan vara allt från skrift på papper till ljudinspelningar, bilder, filmer, e-post och information i databaser.
Tull id fedex

Vad ar allmanna handlingar

Allmänna handlingar är handlingar som uppfyller två krav: 1. De förvaras hos en myndighet. 2. 2015-03-12 Offentliga handlingar får vem som helst ta del av. Sekretesshandlingar får endast lämnas ut till de som har rätt till dem. Vad är en allmän handling?

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän.
Brasserie maison bromma
Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

Får jag ta med handlingarna hem? Vad innebär sekretess? Vad är allmänna handlingar? Måste jag identifiera mig när  Vad är allmänna handlingar. En handling kan Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.


Bensinprisets utveckling sverige

Offentlig handling - Kristianstads kommun

En handling innehåller information av något slag, det kan vara allt från skrift på papper till ljudinspelningar, bilder, filmer, e-post och information i databaser. Enligt lagen är en handling i princip allmän när den inkommit till kommunen, upprättats där, eller förvaras där. Till sitt innehåll rent privata handlingar är inte allmänna handlingar även om de skulle ha skickats till myndigheten. En god idé är att inte blanda myndighetspost med privat post och att i möjligast mån undvika att skicka e-post med privat innehåll från myndighetens brevlådor. Dessa handlingar finns inte färdiga hos myndigheterna i form av en pappershandling i arkivet eller ett färdigt elektroniskt dokument i en dator men betraktas lika fullt som handlingar. Oftast handlar det om uppgifter som finns i ett datoriserat register och som myndigheten med sina datorprogram kan sammanställa på ett enkelt och Vad gäller egentligen med sekretess och allmänna handlingar? Ställer frågan då en vän blivit utsatt för detta.