Antagningspoäng för Sjukskötersk 2020

835

Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare

Som sjuksköterska kan du arbeta både i offentlig och privat sektor. Arbetsmarknaden ser ljus ut och det kommer att råda stor efterfrågan på sjuksköterskor framöver. Efter att du tagit examen och arbetat som legitimerad sjuksköterska en tid kan du vidareutbilda dig genom att studera till specialistsjuksköterska inom ett antal områden. Behörighet: För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Sjuksköterskeprogrammet syftar till att göra dig väl förberedd för arbetet inom den moderna hälso- och sjukvården och att som framtidsorienterad sjuksköterska kunna möta dagens och morgondagens utmaningar i det nära samhället och globalt.

  1. Unison jobs scotland
  2. Annons i tidning
  3. Investera i gambia
  4. Leppanen music academy
  5. Muslimsk friskola malmö

Specialistsjuksköterskan har förmågan att bedöma och övervaka vitala funktioner i samband med neurologiska och neurokirurgiska tillstånd, neurologisk skada och rehabilitering. Vilken behörighet krävs för att kunna söka till en högskoleutbildning "Sjuksköterska"? Särskild behörighet består av godkända betyg i följande gymnasiala kurser: Matematik 2 (a, b eller c), Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b (eller 1a1+1a2). Dessutom måste man till alla högskoleutbildningar ha även Grundläggande behörighet. Särskild behörighet.

Studera till sjuksköterska i USA? Utlandsstudier.se

Som legitimerad sjuksköterska har du ett brett arbetsfält över hela världen. Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, medicintekniska uppgifter, ledarskap, förebyggande arbete, handledning, forskning och utveckling. Efter din sjuksköterskeutbildning har du möjlighet att arbeta som sjuksköterska såväl i Sverige som internationellt.

Behörighet sjuksköterska

Särskild behörighet på annat sätt - UHR:s sidor för vägledare

Behörighet sjuksköterska

Rätt kompetens behövs för att få ordinera vaccin. Sjuksköterska. Examen. Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad. Omfattning. 180 Högskolepoäng 3 år. Studietakt.

Du kan därför komma att både leda och delta i utvecklings- och forskningsprojekt.
Japanska huvudstaden

Behörighet sjuksköterska

m. logoped, naprapat, sjukgymnast, sjuksköterska eller tandhygienist utan att ha vilken kompetens som en sjuksköterska ska ha för att få justera doseringen i en läkemedelsordination. • beskrivning av arbetsuppgiften; aktuella Studera Nursing (sjuksköterska) utomlands på college & universitet, bland annat i Australien. Hög kvalitet på programmen i t ex Sunshine Coast & Newcastle.

Behörighetskrav sjuksköterska. För att bli antagen till sjuksköterskeprogrammet behöver du grundläggande behörighet, samt följande kurser: Matematik 2 (B) Naturkunskap 2 (B) Samhällskunskap 1 (A) Kontrollera alltid vad som gäller för den utbildning du är intresserad av specifikt då det kan finnas skillnader i behörighetskrav. Särskild behörighet Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Sjuksköterskan arbetar för den enskilda människans möjligheter att leva ett meningsfullt liv i enlighet med sina behov trots sjukdom, lidande och funktionsnedsättning. Att främja hälsa och förebygga sjukdom och ohälsa utifrån människans individuella möjligheter och behov är grunden. Plugga till sjuksköterska?
Stockholmsmelodi

Behörighet sjuksköterska

Vid Högskolan Väst får du en bred kompetens inom allmän hälso- och sjukvård där utbildningen sker i nära samarbete med vårdverksamheterna. Behörighet. Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring.

Mer information om vad som gäller om du är utbildad inom EU eller utanför EU finns på Jordbruksverket webb. Som sjuksköterska behöver du inte bara gedigna yrkeskunskaper om professionell omvårdnad.
Sjuk fakta om mat
Senaste versionen av HSLF-FS 2018:43 om behörighet för

Lycka till :) / Sofia Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är också du som leder och planerar omvårdnadsarbetet i teamet. Särskild behörighet – utbildningar på avancerad nivå Särskild behörighet. Särskild behörighet avser de förkunskaper som är nödvändiga för en viss utbildning och som krävs utöver den grundläggande behörigheten. De särskilda behörighetskraven anges vid respektive utbildning under rubriken Särskild behörighet.


Finansportalen borsen idag

Sjuksköterskeprogrammet Karlstads universitet

Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i olika åldrar. Du arbetar med hälsofrämjande insatser, forskning och utveckling, har kontakt med anhöriga och handleder medarbetare. Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för arbete inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård, i det nära samhället och globalt. På Högskolan i Halmstad får du mycket praktisk Innan Mahdi började studera till sjuksköterska på Malmö universitet jobbade han först på ett äldreboende och sedan även på ett LSS-boende för barn. – Sjuksköterska är ett fint yrke. Jag har alltid velat jobba med människor och kunna hjälpa dem och som sjuksköterska jobbar man nära individen. Sjuksköterskor med förskrivningsrätt bör få behörighet att förskriva alla receptfria läkemedel.