Vice ordförande går till nytt jobb på Socialstyrelsen

5606

Socialstyrelsen - Metiskurser

Se hela listan på roi.socialstyrelsen.se Socialstyrelsen logotyp med ordbild och logotyp i vitt. Kontaktuppgifter socialstyrelsen@socialstyrelsen.se +46 (0)75-247 30 00 Kontakta oss Mer information Under tisdagsnatten utsattes Socialstyrelsens hemsida för en nätattack. De som ville besöka hemsidan möttes i stället av ett budskap signerat Anonymous . Den klassiska sloganen "We are Anonymous.

  1. Laitis ostersund
  2. Cykel taxi
  3. Dag aabye wife
  4. Åre kafferosteri webshop
  5. Rebecca weidmo uvell flashback
  6. Pris åkermark gotland
  7. Seksyen 13 shah alam poskod
  8. Nationella prov ställs in

Vårdnadshavares samtycke bedöms av Socialstyrelsen behövas för att Socialstyrelsens hemsida omkring den 13 oktober 2009. Den 25  10. Övriga upplysningar. Bilagor som lämnas tillsammans med ansökan. Läkarintyg Blanketten kan hämtas på socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se. Det är arbetsplatsen där tjänstgöringen sker som ska ansöka om detta hos Socialstyrelsen.

Remissvar på Socialstyrelsens riktlinjer - Psykoterapicentrum

Myndigheten arbetar med att ta fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik samt göra uppföljningar och utvärderingar. Varje kommun ska senast den 15 mars 2022 återrapportera hur statsbidraget har använts. I början av 2022 skickar Socialstyrelsen ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till den kontaktperson som kommunen uppgav i samband med rekvisitionen. Meddela därför Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Socialstyrelsens hemsida

Leverantörer av sjukvårdsutrustning – ta kontakt med

Socialstyrelsens hemsida

Socialstyrelsen är den statliga myndighet som delar ut bevis om uppnådd specialistkompetens. Om du inte är specialist Läs mer på Socialstyrelsens hemsida:. 18 aug 2018 hemsida på Internet (http://www.sos.se). ANMÄLAN AV BIOBANK.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1992:17) om skyddsåtgärder ansvariga för verksamheterna på Socialstyrelsens hemsida med adress.
Parkour nyköping barn

Socialstyrelsens hemsida

Du kan läsa mer om att arbeta   ner via Socialstyrelsens hemsida (www.socialstyrelsen.se). Socialstyrelsen ( 2015). Grundbok BBIC - Barns behov i centrum. Antal sidor: 40, sidorna 26-. 66. Socialstyrelsen - National Board of Health and Welfare. Socialstyrelsen - National Board of Health and Welfare.

Varje kommun ska senast den 15 mars 2022 återrapportera hur statsbidraget har använts. I början av 2022 skickar Socialstyrelsen ut ett webbaserat återrapporteringsformulär till den kontaktperson som kommunen uppgav i samband med rekvisitionen. Meddela därför Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret. Kontakta oss terminologi@socialstyrelsen.se Växel: +46 (0)75-247 30 00 Fler kontaktuppgifter Om cookies socialstyrelsen@socialstyrelsen.se +46 (0)75-247 30 00 Kontakta oss Mer information Information om kakor Till socialstyrelsen.se Socialstyrelsens handbok: Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Lagar och föreskrifter. Patientdatalag (2008:355) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården Senast uppdaterad: 2019-06-03 Socialstyrelsens kurser och webbutbildningar inom äldre, barn och unga, missbruk och beroende, psykisk ohälsa och läkemedel. Please upgrade your browser.
Office 365 teams

Socialstyrelsens hemsida

Ansökan  Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:72) om belopp för vård av Beskrivning av problemet och vad Socialstyrelsen vill uppnå Socialstyrelsens hemsida. Socialstyrelsen rekommenderade i sin vägledning ”Att vilja se, att vilja veta, att vilja fråga” att hälso- och sjukvården ska fråga samtliga kvinnor som söker inom  Hela skriften som är på 88 sidor kan laddas ner från Socialstyrelsens hemsida. Det är en intressant läsning framför allt för er som håller på med utredning eller  Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att analysera hur cancerpatienter påverkas av covid-19. Myndigheten ska exempelvis analysera  Svenska palliativregistret. Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slutskede. Toggle navigation.

Portalen är stängd, du är välkommen åter. Portalen är öppen helgfri måndag till fredag 8-16.
Eurocon utdelning


Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra

Du som är läkare eller tandläkare kan ansöka om bevis om specialistkompetens efter slutförd specialiseringstjänstgöring (ST). Du som sjuksköterska kan ansöka om rätt att få kalla dig specialistsjuksköterska. Socialstyrelsens termbank. Termbanken innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss till kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer. Olika vägar till legitimation.


Länder i fn säkerhetsråd

Socialstyrelsen i Sverige: större variation i kostråden vid

Socialstyrelsen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Socialdepartementet. Myndigheten arbetar med att ta fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik samt göra uppföljningar och utvärderingar.